Read this article for free.

To continue reading this article and others for free, please sign up for our newsletter.

Processing…
Success! You're on the list.

Hambalyo waxaad qaadatey tallaalka COVID-19 Waxaana xaq u leedahay in aad dareento farxad.

Laakiin weli waxaa jira arrimo dhowr ah oo ay tahay in Aad maanka ku hays, wax laga yaabaa in Aad aragto waxyaabo yaryar oo uu tallaalku keeno, balse waa in aad si caadi ah u sii badato nolol maalmeedkaaga iyo ka qoyskaagaba, una dhaqmaya si taxadarleh oo u wanaagsan adiga iyo bulshaddaba.

Fiidyoogan waxaan kugu soo gudbin doonaa tilmaamo isku xig-xiga oo ku saabsan wax aad ka filankarto marka lagu tallaalo.

Taxanaha fiidiyowga Sahan Journal ee tallaalka COVID-19 waxaa si deeqsinimo ah u maalgaliyay UCare.

Sahan Journal is the only independent, 501(c)(3) nonprofit digital newsroom dedicated to providing authentic news reporting for, by, and about immigrants and refugees in Minnesota.