To continue reading this article and others for free, please sign up for our newsletter.

Sahan Journal publishes deep, reported news for and with immigrants and communities of color—the kind of stories you won’t find anywhere else.

Unlock our in-depth reporting by signing up for our free newsletter.

Readers like you power our journalism.

Your tax-deductible donation is critical to our mission of keeping you informed. Donate today to help continue this work.

$
$

Your contribution is appreciated.

Wax su’aalo ah ma qabtaa? Jawaabo miyaad u raadinayaa waxyaabo aad akhriday ama aad saaxiibo ka maqashay?

Su’aalahaas u soo dir Sahan Journal, jawaab toos ayay kaaga hayaan kubarada dhinaca caafimaadka ee bulshadeena.

Taxanaha fiidiyowga Sahan Journal ee tallaalka COVID-19 waxaa si deeqsinimo ah u maalgaliyay UCare.

Sahan Journal is a nonprofit digital newsroom dedicated to reporting for immigrants and communities of color in Minnesota. Our diverse staff creates exceptional journalism: coverage that truly represents...