Read this article for free.

To continue reading this article and others for free, please sign up for our newsletter.

Processing…
Success! You're on the list.

Wax su’aalo ah ma qabtaa? Jawaabo miyaad u raadinayaa waxyaabo aad akhriday ama aad saaxiibo ka maqashay?

Su’aalahaas u soo dir Sahan Journal, jawaab toos ayay kaaga hayaan kubarada dhinaca caafimaadka ee bulshadeena.

Taxanaha fiidiyowga Sahan Journal ee tallaalka COVID-19 waxaa si deeqsinimo ah u maalgaliyay UCare.

Sahan Journal is the only independent, 501(c)(3) nonprofit digital newsroom dedicated to providing authentic news reporting for, by, and about immigrants and refugees in Minnesota.